จากการเจริญเติบโตของธุรกิจดอทคอมอย่างรวดเร็วเมื่อ 3-4 ปีก่อน นำมาซึ่งการล่มสลายในระยะเวลาต่อมา สร้างความเสียหายให้กับความเชื่อมั่นของนักธุรกิจต่าง ๆ ที่จะเข้ามาสู่การค้าบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สาเหตุก็เนื่องมาจากการขยายตัวที่เร็วเกินไป ขาดการศึกษาอย่างถ่องแท้และถ้วนถี่ จากจุดนี้เองทำให้เรา ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมนักพัฒนาเว็บไซต์ต่าง ๆ ต้องหันกลับมาเน้นที่จะรู้จักตัวเอง รู้ถึงความสามารถของตัวเองมากขึ้น ภายใต้แนวคิด Back to Basic เรียนรู้จุดดีของตนเอง เน้นความเรียบง่าย ปรับปรุงให้ดีที่สุด เพื่อนำออกมาใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

ในช่วงปี 2545-2546 จากภาวะการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้ทุกธุรกิจได้เริ่มขยับขับเคลื่อนทำการตลาด แนวทางการส่งเสริมธุรกิจและการค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้ง หลังจากที่ส่วนหนึ่งได้เคยนำมาใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จ และยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้นำมาใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่น วันนี้เรา ทีมงาน A.ha! Web Creation จับมือร่วมธุรกิจกับ Bangkokwebserver ในการให้บริการที่ครบวงจร เราพร้อมแล้วในอันที่จะสร้างสรรค์เครื่องมืออันนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดที่สำคัญ ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้กับธุรกิจของลูกค้าได้ก้าวไปข้างหน้า เพื่อนำมาซึ่งศรัทธาต่อศักยภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาเว็บไซต์จากการทำงานหนักกว่า 4 ปี ทั้งในด้านการวางแผนการตลาด, ออกแบบจัดทำเว็บไซต์, นำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ, สินค้าหรือบริการของท่าน พัฒนาระบบการซื้อขายผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, ทำประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย, ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานด้านนี้ต่อไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าสู่ความสำเร็จอย่างไร้ขีดจำกัด

 
  Web Design & Development :
บริการออกแบบเว็บไซต์ ด้วยศิลปะการนำเสนอที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างเรียบง่ายและชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกลุ่มลูกค้าเว็บไซต์ ในอันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จของธุรกิจของท่าน บวกกับการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย นำมาพัฒนาเว็บไซต์ของธุรกิจของลูกค้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะสื่อสารออก ตั้งแต่ รูปแบบของ HTML, Dynamic HTML, Java Script, Flash Presentation etc.
 
  Internet & E-commerce Solutions :
บริการวางแผนการจัดเตรียมระบบโปรแกรมต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือระบบการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเว็บไซต์ (E-Commerce) ที่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของข้อมูลธุรกรรมของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ในอันที่จะนำมาใช้วิเคราะห์และประมวลผลทางด้านการตลาด ดังเช่น ASP mail, Database Programming, Shopping Cart, SSL etc.
 
  Other Design :
บริการด้านการออกแบบอื่น ๆ จัดทำ CD-Rom Multimedia, สื่อสิ่งพิมพ์, Brochure, Leaflet, Company Profile etc. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรหรือสินค้าและบริการของท่าน