ท่านสามารถสั่งซื้อบริการของเราได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนดังนี้.-
  - ขั้นตอนที่ 1 ทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ หรือ ผ่านทางระบบโทรศัพท์
  - ขั้นตอนที่ 2 ท่านจะได้รับข้อมูลการชำระเงิน และ จำนวนเงินที่ต้องชำระ
  - ขั้นตอนที่ 3 ทำการชำระเงินผ่านระบบธนาคาร
  - ขั้นตอนที่ 4 เมื่อชำระเงินแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบทางระบบโทรสาร , อีเมล์ , โทรศัพท์
  - ขั้นตอนที่ 5 การสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยท่านจะสามารถใช้บริการต่างๆ ตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละบริการ


 

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่าง ๆ

ชื่อบัญชี : คุณ กิตติเทพ ประดาอินทร์
ธนาคาร กสิกรไทยสาขาลาดพร้าว 67 ออมทรัพย์ 074-2-74702-6
ธนาคาร กรุงเทพสาขารัชดา-ลาดพร้าว ออมทรัพย์ 177-0-60728-9


เมื่อท่าน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาระบุชื่อ-นามสกุลและเลขที่อ้างอิงที่ให้ไว้ข้างต้นลงบนใบโอนเงิน แล้วส่งแฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-
733-9554

หรือทำการสแกนใบโอนเงินส่งแนบ E-mail มาที่
info@aha.co.th

เมื่อได้รับเอกสารการชำระค่าบริการแล้ว ทางบริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามบริการที่ท่านสั่งซื้อมาทันที

ถ้าท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาอีเมลล์ไปที่ info@aha.co.th พร้อมกับระบุเลขที่อ้างอิงที่ให้ไว้ข้างต้นพร้อมกับชื่อ - นามสกุล

หรือโทร 02-
769-8081-3 หรือ Hotline : 01-911-3359 (24 Hrs)

หมายเหตุ : ท่านที่สั่งซื้อบริการ ในนามบริษัท อย่าลืมบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มอีก 7% เพื่อที่ทางเราจะได้ดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ต่อไป