เรามีบริการโฮสติ้งประสิทธิภาพสูงกับราคาที่คุ้มค่าที่สุด ทั้งทางด้านความเร็ว ความเสถียรภาพ รวมถึงการบริการทั้งก่อนและหลังการขายซึ่งจะทำให้ท่านรู้สึกถึงความเป็นมืออาชีพของเรา ซึ่งเรามีรูปแบบของการเช่าโฮสต์ 3 รูปแบบที่ครอบคลุมการใช้งานของท่านมากที่สุดดังนี้.-

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงภาคธุรกิจที่ต้องการทรัพยากรไม่มาก กับ พื้นที่การใช้งาน 50 MB Traffic 1 GB / month และมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ท่านต้องการในการสร้าง และบริหารเว็บไซต์ครบในราคาเพียง 300 บาทต่อเดือนเท่านั้น
more detail

รูปแบบนี้เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ที่มีระบบ Database ขนาดเล็ก ซึ่งจะใช้พื้นที่จัดเก็บ และ อัตราการรับส่งข้อมูลไม่มาก มีพื้นที่การใช้งาน 100 MB Traffic 3 GB /month และมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ท่านต้องการในการสร้าง และบริหารเว็บไซต์ครบด้วยราคาเพียง 500 บาทต่อเดือนเท่านั้น
more detail


รูปแบบนี้เหมาะสำหรับ เว็บไซต์ที่มีระบบ Database ปานกลาง ซึ่งจะใช้พื้นที่จัดเก็บ และ อัตราการรับส่งข้อมูลปานกลาง มีพื้นที่การใช้งาน 200 MB Traffic 4 GB /month และมีองค์ประกอบทุกอย่างที่ท่านต้องการในการสร้าง และบริหารเว็บไซต์ครบด้วยราคาเพียง 800 บาทต่อเดือนเท่านั้น
more detail